لب هات | کوتاه نوشت های مذهبی

۸ مطلب با موضوع «بعد واقعه :: زینت پدر» ثبت شده است

 • ۹
 • ۰

هر چقدر سپاه بی سر شد

زینب

سردار تر شد!

 • ۱۲
 • ۰

کوه دردت

رجب را هم دو نیم کرد و

خودت را نه!

 • ۶
 • ۰

همه جا همه جا بود

زینب که آمد

همه جا کربلا شد!


 • ۶
 • ۰

گردافشانی که کار زینب باشد 

می شود

کل أرض کربلا


 • ۶
 • ۰

فدکش را غصب کرده بودند

رفت شام

تا خطبه ی فدکیه بخواند.


 • ۷
 • ۰
پدرت را که دختری کردی
همه پدر ها
دختری شدند...
 • ۵
 • ۰

در کربلا دنبالتان می گشتیم، در یک روز آفتابی

در شام پیدایتان کردیم

یک شام ظلمانی

 • ۷
 • ۰
این که پاره های تن زینب در کربلا می ماند حرفی نیست
حرف این است
برای خودش هم تنی بماند ثواب دارد!
 • نمازشب رییس جمهور

  دوران ابتدایی هر روز دفتر بودم، اما یک روز به خاطر آوردن عکس های فلان سریال ایرانی معروف رفتیم دفتر. اینبار فرق میکرد خود مدیر شخصا آمد. هر چه میگفت جواب میگرفت تا رسید به اینکه: "اصلا میدونی اینا سرشونو رو مهر میذارن یا نه؟" این جمله بدجوری توی ذهنم زنگ زد!!! محال است یادم برود، نه فقط به خاطر لحن و صدای مدیر بلکه به خاطر اینکه زد توی خال! این سوال سالها سوال من بود. همیشه با خودم میگفتم خدا کجای زندگی اینهاست؟ دنیای بازیگرها اولین محیط بدون نماز و دعا و حسینیه ای بود که میدیدم و همه چیزش برایم عجیب و غریب بود! شاید باورتان نشود ولی این روزها نسبت به سیاستمداران همین حس و حال را دارم. شاید خیلیها سوال های جدی تری داشته باشند اما من به آقای روحانی خیره میشوم و واقعا برایم سوال میشود که او نماز صبح میخواند؟ واقعا مدتی است دغدغه نماز صبح رییس جمهور آینده را دارم.

  هفته پیش علی را در جلسه سخنرانی فلان نامزد دیدم، مثل همیشه کلی گرم گرفت و شروع کردیم از شناخت قبلی که نسبت به نامزد مورد نظر داشتیم گفتیم که اغلب خاطره یا سوال و جواب ها و یا دیدار بوده. علی گفت: ایشان آدم دقیق و سر وقتی است من هر شب راس ساعت فلان ایشان را میدیدم که از یک مسیر خاص رد میشود و میرود فلان جا نمازشب میخواند، اتفاقا نماز شب باحالی هم میخوند!

  این را که گفت از فرط خوشحالی داشتم بیهوش میشدم.جمله آخر را توی فکر و بیداری شنیدم، خیلی فکری شدم...واقعا مدتی است دغدغه نماز شب رییس جمهور را دارم!