لب هات | کوتاه نوشت های مذهبی

 • ۱۱
 • ۰

خدایا من باز برگشتم

یعنی باز

تقی به توقی خورد!

 • ۵
 • ۰

کاش سلیمان بودم

و باد

موکل من بود!


 • ۲
 • ۰

به نام خدایی که تلاطم و طوفان را 

به ساحل آرامش میرساند

به جایی که دو دریا به هم می رسند


+

تبریک به سید محمد

 • ۹
 • ۰

من قایقم و تو دریا

برای رسیدن به تو

باید از خودم بگذرم!

 • ۵
 • ۰

آتش به اختیار یعنی

سازمانها و نهاد های انتصابی  هم 

از چشم جوانان انقلابی مخفی نیستند!


#سازمان_تبلیغات #ائمه_جمعه #شورای_نگهبان

 • ۶
 • ۰

تو متولد نشدی

طلوع کردی!

خورشید من

 • ۸
 • ۰

طعم تلخ و شیرین چای

طعم روضه های توست

میمیریم و زنده میشویم!

 • ۱۱
 • ۰

رحمت تو موج دریاست و 

من 

صخره


 • ۵
 • ۰

بهترین کتاب برای مطالعه

بعد از کتاب خدا

خودمان هستیم!

 • ۷
 • ۰

خدایا 

اگر شکسته دلها تا تو راهی ندارند

آماده ام!

مرا بشکن

 • نمازشب رییس جمهور

  دوران ابتدایی هر روز دفتر بودم، اما یک روز به خاطر آوردن عکس های فلان سریال ایرانی معروف رفتیم دفتر. اینبار فرق میکرد خود مدیر شخصا آمد. هر چه میگفت جواب میگرفت تا رسید به اینکه: "اصلا میدونی اینا سرشونو رو مهر میذارن یا نه؟" این جمله بدجوری توی ذهنم زنگ زد!!! محال است یادم برود، نه فقط به خاطر لحن و صدای مدیر بلکه به خاطر اینکه زد توی خال! این سوال سالها سوال من بود. همیشه با خودم میگفتم خدا کجای زندگی اینهاست؟ دنیای بازیگرها اولین محیط بدون نماز و دعا و حسینیه ای بود که میدیدم و همه چیزش برایم عجیب و غریب بود! شاید باورتان نشود ولی این روزها نسبت به سیاستمداران همین حس و حال را دارم. شاید خیلیها سوال های جدی تری داشته باشند اما من به آقای روحانی خیره میشوم و واقعا برایم سوال میشود که او نماز صبح میخواند؟ واقعا مدتی است دغدغه نماز صبح رییس جمهور آینده را دارم.

  هفته پیش علی را در جلسه سخنرانی فلان نامزد دیدم، مثل همیشه کلی گرم گرفت و شروع کردیم از شناخت قبلی که نسبت به نامزد مورد نظر داشتیم گفتیم که اغلب خاطره یا سوال و جواب ها و یا دیدار بوده. علی گفت: ایشان آدم دقیق و سر وقتی است من هر شب راس ساعت فلان ایشان را میدیدم که از یک مسیر خاص رد میشود و میرود فلان جا نمازشب میخواند، اتفاقا نماز شب باحالی هم میخوند!

  این را که گفت از فرط خوشحالی داشتم بیهوش میشدم.جمله آخر را توی فکر و بیداری شنیدم، خیلی فکری شدم...واقعا مدتی است دغدغه نماز شب رییس جمهور را دارم!